Diplomirao na Fakultetu za poslovne studije 2015. godine u Beogradu. Objavio je dva stručna rada: Organizaciona komunikacija: Kontrastiranje informacionog i konstitutivnog stanovišta u Zborniku radova Nova naučna edukativna misao 4/2013, Nomotehničkog Centra Beograd; The Negative Implications of Information and Communication Technologies: Technical, Safety, and Social Aspect na internacionalnom simpozijumu Engineering Management and Competitiveness 2014 (EMC 2014) u organizaciji Univerziteta u Novom Sadu, Sent Ištvan Univerziteta u Mađarskoj i Državnog univerziteta Voronezh u Rusiji. Polaznik Škole ljudskih prava Vojin Dimitrijević u okviru Beogradskog centra za ljudska prava 2013. godine; učesnik edukativne radionice Zašto plagijat kad može original – Budi original u organizaciji Nomotehničkog Centra Beograd, 2014. godine; učesnik European Youth Award – Student Online Project 2014. godine. Sfere interesovanja: Ekonomija, međunarodna politika i međunarodni ekonomski odnosi, diplomatija, edukacija, ljudska prava, komunikacije, jezici (engleski, nemački, kineski), društveni aktivizam.