Vanja Talijan

Rođena u Beogradu 29. februara 1992. godine. Srednju školu završila je takođe u Beogradu nakon čega se razvija ljubav prema pravnim naukama i 2013.  upisuje Pravni fakultet univerziteta „Džon Nezbit“, da bi na istom završila svoje studije,  2017 godine i stekla zvanje diplomirani pravnik. Svoje dodatno obrazovanje i interesovanje usmerava ka kriminolologiji i krivičnom pravu prvenstveno, a zatim granom građanskog prava.

Karakteriše je izuzetna radoznalost. Tečno govori engleski, a kao dodatni jezik trenutno uči turski.

Volonterski se bavi pisanjem tekstova različite sadržine, a trenutno je član tima blogera Nomotehničkog centra u okviru projekta “Law & Media” gde piše tekstove sa pravnom tematikom.

Trenutno je i na poziciji sudijskog pripravnika u Prekršajnom sudu u Beogradu.

Slobodno vreme koristi na sport i umetnost: rekreativno se bavi slobodnim penjanjem, a svoju prvu, neformalnu, samostalnu izložbu slika, ulje na platnu, imala je u avgusti 2015. Godine.

ČLANCI

Sajam poslova za studente i diplomce tehničko-tehnoloških fakulteta „JobFair – Kreiraj svoju budućnost!” prvi put je realizovan 31. oktobra i ...
[...]
Otkriće koje je imalo ogromnog uticaja na veliki broj naučnih disciplina je otkriće DNK lanca 1985. godine i vrlo brzo ...
[...]
U današnje vreme ni jednog trenutka se ne postavlja pitanje da li bismo mogli da stupimo u brak sa stranim ...
[...]
U Beogradu, u zgradi EU info centra, 20. Juna 2017. godine održan je kick off event kampanje pod nazivom “Podrži ...
[...]
Danas, 02. februara 2017. godine održan je sektorski sastanak u zgradi Palata Sbije koji je organizovalo Ministarstvo unutrašnjih poslova, Direkcije ...
[...]
Generalni sekretarijat Narodne skupštine Republike Srbije omogućava studentima i učenicima srednjih škola jedan drugačiji način učenja o radu skupštine kroz ...
[...]
Nasilje među učenicima osnovnih i srednjih škola je sve prisutniji problem u našem društvu. Naročito je zabranjavajuće javljanje novih pojavnih ...
[...]