Svetlana Mitrović rođena je 1989. godine u Priboju.  Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 2012. godine, a zvanje Magistra ekonomije stekla je 2016. godine. Tokom studija bila je korisnik stipendije Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. Objavila je radove:

  • Kontrola državne pomoći u cilju obezbeđenja „fer“ tržišne konkurencije; Zbornik radova Ekonomski fakultet Pale, 2012.
  • Samozaposlenje na osnovu pokretanja biznisa uz podsticajne mjere za mlade preduzetnike; Zbornik radova: Nova naučna edukativna misao; Izdavač: Nomotehnički centar Beograd, 2014.
  • Jačanje turističke ponude Jahorine za ljetnju sezonu sa akcentom na MICE turizam; Zbornik radova: Turizam u funkciji ekonomskog razvoja, Jahorinski poslovni dani; Izdavač: Ekonomski fakultet Pale, 2015.

Po završetku osnovnih studija, radila je u Delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini na poslovima podrške realizaciji projekata koji se finansiraju iz IPA fondova. Dalje radno iskustvo sticala je u Republičkom zavodu za statistiku Republike Srpske kao entitetski instruktor za popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine. Od 2014. godine radi u Comsar Energy group, raspoređena na poslove menadžera hotela i savjetnika za ekonomsko – finansijske poslove.

 

 

OBJALJENI ČLANCI

“Kapitalizam bez stečaja je isto što i hrišćanstvo bez pakla” Frank Borman (1982)             Novi Zakon o stečaju Republike Srpske ...
Read More