Sandra Živković

Sandra Živković je završila društveno- jezički smer Požarevačke gimnazije. Sada je student četvrte godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Begradu. Zainteresovana za diplomatiju, međunarodne odnose i zaštitu prava deteta. Član je Kluba za Ujedinjene nacije na Pravnom fakultetu, kao i predsednik Odbora za prijem novih članova. O radu Ujedinjenih nacija učila je na međunarodnim konferencijama tj.simulacijama koje su se održale u Beogradu 2015. godine, na temu zaštite životne sredine i klimatskih promena , i u Ljubljani, kao delegat Nemačke u Savetu za ljudska prava. Pohađala je Akademiju za preduzetništvo u Beogradu 2016. godine, osim toga kurs debate i retorike , te se ističe u oblasti pisanja , besedništva, javnog nastupa i ljudskih resursa.

Polaznik je Pravne klinike za azil i rešavanje problema izbegličke krize.

Govori engleski i nemački jezik.

Sebe opisuje kao filantropa i pluviofila.

ČLANCI

Zakon o azilu RS („Sl.glasnik RS“,br. 109/2007) Značenje izraza Član 2. „Maloletnik bez pratnje je stranac koji nije navršio osamnaest ...
Read More
Svedoci smo da je doba vladavine veštačke inteligencije i takozvanih „pametnih telefona“, donelo nov način poslovanja, ne samo u tehnološkom ...
Read More