Melisa Šuško

Melisa Šuško je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2016 godine, a iste godine upisuje Master studij na smjeru Pravo Evropske Unije na istom fakultetu. Uporedo je studirala Turski jezik i književnost, 2013. godine je stipendista i studira na Sakarya Univerzitetu u istoimenom gradu u Turskoj. Fokus interesa i jačeg angažmana su oblasti Ljudskih prava, kao i Međunarodni odnosi, Međunarodna prodaja robe i Arbitraža.

Učestvovala je, sa kolegama iz Srbije i Hrvatske na Prvoj Univerzitetskoj sesiji – Model International Criminal Court, gdje je njen tim, jedini tim tužitelja koji je odnio pobjedu. Nakon šestomjesečne Klinike iz oblasti Ljudskih prava, sa timom od pet ljudi predstavlja svoj fakultet na takmičenju u Strasbourgu, Francuska, kojom prilikom je posjetila i Evropski Sud za Ljudska Prava i ostale institucije. Iste godine počinju pripreme za najveće, svjetsko takmičenje u oblasti Međunarodne prodaje robe i Arbitraže – Vis Moot. Nakon 6 mjeseci intenzivnog istraživačkog rada na projektu, treninga i priprema, učestvuje sa svojim timom i predstavlja svoj fakultet i državu prvo na pre-mootu u Beogradu a zatim i na takmičenju u Beču.

Učesnik je Klikina iz Medijskog prava, jedan od istraživača trilateralne istraživačke grupe na temu LGBT prava u organizaciji ELSA Sarajevo, Zagreb i Ljubljana, učesnik i organizator mnogobrojnih konferencija.

Studentsku praksu je obavljala u advokatskom uredu Arslanagić Elmir & Co., član je Udruženja Arbitri Sarajevo, Evropske Asocijacije Studenata Prava BiH, gdje je bila na funkciji potpredsjednice za seminare i konferencije, organizacije YIHR te Sarajevskog otvorenog centra. Tečno govori engleski i turski jezik.

U slobodno vrijeme, filmovi su ono u čemu najviše uživa. Profesionalno se bavi folklorom već duže od 10 godina, ali ex-yu muzika je njen prvobitni izbor. Voli prirodu, vodu i knjige i gitaru.


Melisa Šuško graduated from faculty of Law, University of Sarajevo in 2016., and she is currently pursuing a Master degree on European Union Law. At the same time, she is a Turkology student. As a scholarship winner, she studied Turkology at the Sakarya University in homonymous city in Turkey in 2013. Focus of her interest and engagement are Human rights, International Law, International sale of Goods and Arbitration.

She participated, along with coleagues from Serbia and Croatia in the first university session – Model International Criminal Court, and was the winner of the competition as a prosecutor. After six month long Legal Clinic on European Convention of Human Rights, she represented faculty together with rest of her team in the Human Rights competition in Strasbourg, France in march 2015. She also had a chance to visit European Court of Human Rights and other institutions. Next year, she participated as a competitor in the biggest world competition in the area of Interantional Sale of Goods and Arbitration first in Belgrade, then in Vienna.

Melisa also participated in Media Law Legal Clinic, as a researcher in Trilateral Legal Research Group of LGBT Human Rights in organization of ELSA Sarajevo, Zagreb and Ljubljana. She was participant and organizator of many conferences.

She was doing student practice in Arslanagic Elmir&Co. Law office, she is a member of Association Arbitri, European Law Student's Association where she served as a Vice-president in the sector of Seminars&Conferences, member of YIHR and fluent speaker of English and Turkish language.

In free time, movies are what she is enjoying in. She is a proffesional folklore dancer, but ex-yu rock music is her prime choice! She loves nature, water and her guitar.