PRAVNA BLOGERKA

Maja Đukić je rođena 1988 godine u Sarajevu, diplomirani je pravnik koji trenutno živi i radi u Bosni i Hercegovini. Zvanje Bachelor prava stekla je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, dok je titulu magistra prava stekla na Univerzitetu u Utrechtu (Nizozemska) gdje je magistrirala u oblasti Međunarodnog javnog prava, smjer Međunarodno pravo mora.  Trenutno je zaposlenik notarskog ureda u Kiseljaku (Bosna i Hercegovna) gdje vodi pravne poslove vezane za ostavinske postupke.

ČLANCI

Međunarodno pravo mora je  sustav međunarodnih pravila koja uređuju granice državne vlasti na moru,prava i obveze obalnih  država te drugih ...
Read More