ČLANCI

Prema Krivičnom zakoniku[1], krivično delo nedavanje izdržavanja, spada u grupu krivičnih dela protiv braka i porodice. Prema članu 195, Krivičnog ...
[...]
Postoji pet slučajeva za ostvarivanje prava, kojim se stiče penzija:  Prvi slučaj starosti – sticanje prava na starosnu penziju ...
[...]
Datum i mesto nastanka prvih sudova u Srbiji su sporni. Postoje dve tvrdnje istoričara i pravnika oko nastanka suda. Jedna ...
[...]
Svaka država ima svoju sudsku vlast tj. pravosuđe, kojom se rešavaju sporni predmeti nekog učinjenog krivičnog dela od strane sugrađanina ...
[...]
Ono što je nezaobilazno u svakoj raspravi u parničnom postupku u sudu su dokazna sredstva. Dokazna sredstva ili dokazi se ...
[...]
Sudska nadležnost je utvrđena ustavom i zakonom. Postoji a) objektivna i b) subjektivna sudska nadležnost. Objektivna nadležnost obuhvata delokrug poslova ...
[...]
“Beogradska konferencija pravnika” je studentski projekat, koji se realizovao drugi put (prvi put prošle 2016. godine) u Domu Narodne skupštine ...
[...]
Zlostavljanje na radu predstavlja svaki vid sistematskog maltretiranja zaposlenog ili grupe zaposlenih od strane poslodavca, nadređenog šefa, direktora, kolega ili ...
[...]
Član 74 Ustava (“Sl. Glasnik RS”, br. 98/2006) za „zdravu životnu sredinu“ navodi da: „Svako ima pravo na zdravu životnu ...
[...]

Jelica Kusmuk je rođena 21.07.1990. godine u Kotoru. Diplomirala 2017.godine na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džon Nezbit“ u Beogradu.

Već godinama usmerava interesovanja ka pravu i marketingu. Za nju su pravo i ekonomija, kao priroda i društvo. Naizgled nespojive nauke, ali suštinski povezane nevidljivim nitima. U tome vidi neiscrpno interesovanje za stalna istraživanja iz tih oblasti.

Pisac je stručnih tekstova na portalu „Digitalni marketing“. Pohađa praksu u kompaniji CorporateVIP. Stalni je volonter „Wikimedie“.

U slobodno vreme voli da upoznaje nove predele, knjige, ljude, i da se druži sa svojom porodicom i prijateljima.

Jelica Kusmuk was born 21.07.1990. in Kotor. She graduated in 2017  at the Law Faculty of the University „John Naisbitt“ in Belgrade.

For years, her focus of interest are for law and marketing. For her, the law and economics, are the same as as well as nature and society. Seemingly incompatible doctrines, but essentially linked by invisible threads. In it she sees the inexhaustible interest in continuing research in these fields.

She is the writer in a professional articles on the portal „digital marketing“. Attending internship at CorporateVIP. She is a regular volunteer „Wikemedia“.

In her spare time she likes to discover new areas, read books, meet new people, and to socialize with family and friends.