Rođena sam u Banjaluci 15.10.1985. godine, gdje sam završila sam Gimnaziju i Pravni fakultet Univerziteta u Banjaluci, na kojem sam diplomirala 2008. godine, te stekla zvanje diplomirani pravnik.

Tokom studiranja učestvovala sam u Klinikama za građansko i krivično procesno pravo te volontirala u Osnovnom sudu u Banjaluci i Narodnoj skupštini RS.

2007. godine pobijedila sam na regionalnom takmičenju„Law Moot Court“ održanom u Sarajevu, te ostvarila pravo na učešće na balkanskom „Law Moot Court“ takmičenju održanom u Beču iste godine.

Kandidat sam za master opšteg prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, gdje trebam da odbranim master rad na temu „Notarijat kroz vijekove“.

Što se tiče zaposlenja, od 2009. godine sam zaposlena u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove prvo kao viši stručni saradnik za imovinsko-pravne, a onda kao šef unutrašnje organizacione jedinice, koje poslove obavljam i danas.

Pravosudni ispit sam položila u martu 2012. godine, a advokatski ispit u oktobru 2015. godine i kandidat sam za prijem u Advokatsku komoru RS, te čekam upis u istu, u martu ove godine, kad bih trebala da počnem sa advokatskom profesijom. 

Pored prava, zaintresovana sam za istoriju i filozofiju, a u slobodno vrijeme se bavim plivanjem, plesom i planinarenjem.


I was born 15.10.1985. in Banjaluka, where I also finished high school and Faculty of Law at University of Banjaluka, where I obtained the title of Bachelor  in 2008.

While studying, I also participated in Clinic for civil law and Clinic for criminal procedural law and volunteered in Basic Court in Banjaluka and General Assemble of Republic of Srpska.

Also, in 2007 I won regional competition “Law Moot Court” held in Sarajevo, and won the right to participate the “Law Moot Court” held in Vienna same year.

I am candidate for master of law at Faculty of Law at University of  East Sarajevo, where I would defend the master’s thesis on the topic “Notary trough the ages”.

Concerning the job title, since 2009 I have worked in Republican administration for geodetic and property affairs, first as a senior officer for property affairs, and then as Head of internal organizational unit, which I do today.

I passed bar exam in March 2012, I am waiting for admission in Bar Association of Republic of Srpska, after which I should start whit legal profession.

Besides law, I am very interested in history and philosophy, and in spare time I like to swimming, dancing and hiking.      

ČLANCI

Kažu da je svaki početak težak, osim kad je u pitanju brak i bračni odnosi. Početak braka je uvijek ispunjen ...
[...]
Svojina ili vlasništvo, kao neprikosnoveno i zaštićeno pravo na slobodno i po svojoj volji držanje, raspolaganje i korištenje neke stvari, ...
[...]
Potraživanje, kao pravni odnos između fizičkih i pravnih lica, kao uostalom i svaki drugi odnos između ljudi, treba prvenstveno da ...
[...]
„U svakoj istorijskoj epohi je svojina drukčija i razvija se pod sasvim različitim društvenim prilikama“ (Karl Marks, Beda filozofije). Kada ...
[...]
Autorska prava možemo definisati kao skup pravnih pravila, materijalnih i procesnih, kojima se pruža pravna, moralna i materijalna zaštita i ...
[...]
Djeca su ukras svjeta. Tako kaže naš Ljubivoje Ršumović, a tako treba i država da razmišlja, kada kroji pravni i ...
[...]