Pravni blog

I DEO – MALA PRAVILA PUTOVANJA

Proleće, kao pravo vreme za putovanja, donosi, pored lepih uspomena i niz drugih formalnih stvari na koje obraćamo pažnju tek kada se uputimo na željenu destinaciju. U prvom delu fokus je prvenstveno na potrebnoj dokumentaciji kao i malim osnovama putovanja.

Nije na odmet zapamtiti neki od saveta, kao što su:

TELEFONI HITNIH SLUŽBI – pre nego što otputujete, zapišite brojeve telefona hitnih službi zemlje u koju odlazite. Da se ne biste zbunili, najbolje je memorisati broj 112 koji je besplatan evropski broj za sve hitne slučajeve.

MOBILNI TELEFON I MREŽA – proverite da li ste pripejd ili postpejd korisnik, naročito zbog načina pozivanja u inostranstvu. Iako većina smatra da je dovljno ukucati samo 00 ili + svaki oblik pretplate ima svoj način pozivanja. Pripejd kartica spada u kategoriju onih koje se dopunjuju bilo u poslovnicama mobilnih operatera (onih koje imaju tu mogućnost) bilo na trafikama i ostalim prodajnim mestima sa kojima provajederi imaju sklopljene ugovore. Dakle, koliko kredita uplatite, toliko i trošite u zavisnoti od tarife operatera čiju karticu koristite. Uglavnom, najjednostavnije je da kod operatera čiju karticu koristite proverite uslove, većina ih ima dostpune informacije na sajtu kao na primer MTS [1]. Oni koji spadaju u postpejd korisnike, pre putovanja, trebaju proveriti da li imaju uključen roaming, ne oduzima puno vremena raspitati se kod operatera pre putovanja, i bez ikakvog problema možete pozivati iz inostrastva bilo gde da se nađete, odnosno kao i kod pripejd korisnika, morate proveriti da li naša država ima, najprostije rečeno, signal na destinaciji u koju ste se uputili. U svakom slučaju, ako se dogodi da iz bilo kog razloga ne koristite svoju karticu u inostranstvu, uvek možete kupiti novu sim karticu, uglavnom na kioscima ili u turističkim centrima koji imaju limit trajanja, limit međunarodnih razgovora kao i interneta. Cena varira od zemlje i operatera ali je svakako sjajna opcija ukoliko ne želite da koristite onu iz Srbije u inostrastvu, bar za pozive.

OSIGURANJE – putno osiguranje, koje uglavnom svaka turistička agencija ima u ponudi i to uz sam aranžman. Takođe, i osiguranje automobila, ukoliko putujete kolima. Ovde ćemo samo napomenuti da sve vezano za međunarodna vozačka dokumenta možete pronaći ovde. Ukoliko sami kreirate putovanje, obratite pažnju i uplatite na vreme. Takođe, bitno je znati da ukoliko prelazite iz jedne zemlje u drugu, sve informacije dajte službeniku da ne biste imali uplaćeno na jednoj destinaciji a uputite se na drugu. Izdvajamo, primer Triglav osiguranja: „Ako ne koristite asistenciju i medicinsku uslugu sami platite, savetujemo vam da upozorite lekare, stomatologe i druge pružaoce zdravstvenih usluga, da na ručun stave ime i preizime osigurane osobe, opis bolesti i lečenja, cene svake pojedine usluge, pečat i potpis lekara, medicinske ustanove ili apoteke. Preuzmite nalaze i medicinsku dokumentaciju. Sa originalnim računom, polisom osiguranja i zdravstvenom dokumentacijom će vam po povratku u domovinu troškovi biti pokriveni brzo i jednostavno“ [2] Raspitajte se na sajtu osiguravajućeg društva, takođe, na polisama imate i informacije.

PUTNE ISPRAVE, kao najvažniji dokument pasoš mora biti važeći najmanje tri meseca nakon odlaska iz zemlje koju posećujete i izdat je u poslednjih deset godina [3]. Takođe, za neke zemlje morate imati i vizu. Kako Vaša Evropa sajt navodi za državaljen koji nisu članovi EU: „Ako vašu vizu izdaje zemlja iz „schengenskog područja”, automatski vam je dozvoljeno putovati i po ostalim zemljama schengenskog područja. Važeća boravišna dozvola u jednoj od tih zemalja jednako vrijedi kao i viza. Za zemlje izvan schengenskog područja bit će vam možda potrebna viza za tu zemlju. Možda će službenici na granicama u državama članicama od vas zatražiti druge popratne dokumente poput pozivnog pisma, potvrdu o osiguranom smještaju ili povratnu kartu. Za pojedinosti obratite se lokalnim konzularnim službama dotične države članice. Nekoliko je zemalja čiji državljani ne trebaju vizu za posjet EU-u u trajanju od tri ili manje mjeseci. Popis zemalja čiji državljani trebaju vizu za Ujedinjenu Kraljevinu ili Irsku neznatno se razlikuje od onog za ostale države članice. Uvjeti ulaska u Ujedinjenu Kraljevinu ili Irsku temelje se na njihovom nacionalnom pravu i razlikuju se od propisa EU-a.“ [4]

  • Za državaljane Republike Srbije – Da biste dobili biometrijski pasoš i ukoliko spadate u punoletno lice, zahtev predajte lično u policijskoj upravi ili stanici prema mestu Vašeg prebivališta odnosno boravišta, ili u diplomratsko-konzularnom predstavništvu; Ministrarstvo unutrašnjih poslova na sajtu navodi popis dokumenta: važeću ličnu kartu ili, ukoliko se zahtev podnosi u nadležnom diplomatsko – konzularnom predstavništvu Republike Srbije, drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi identitet podnosioca zahteva, uverenje o državljanstvu Republike Srbije – ne starije od šest meseci, ukoliko se zahtev podnosi u zemlji, odnosno ne starije od godinu dana , ukoliko se zahtev podnosi u nadležnom diplomatsko – konzularnom predstavništvu Republike Srbije, koje se prilaže samo kod prvog izdavanja biometrijskog pasoša; pasoš čiji je rok važenja istekao ili koji ne može služiti svojoj nameni; nije obavezno, ali se po želji podnosioca zahteva može priložiti i fotografija veličine 50h50mm (“an fas”, na jednobojnoj sivoj pozadini); druge javne isprave kojima se dokazuju podaci iz zahteva – ukoliko za to postoji potreba ( npr. izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige venčanih ukoliko je pri venčanju promenjeno prezime, i dr.);dokaz o uplaćenoj naknadi za obrazac pasoša; za hitne slučajeve – dokaz koji potvrđuje razlog hitnosti postupka ( u pisanoj formi) [5].
  • Napominjemo da zakazivanje termina možete izvršiti tako što ćete pronaći uslugu koja Vam je potrebna i zakazati termin brzo i lako ovde.

KUĆNI LJUBIMCI, pasoš za kućne ljubimce biće potreban ukoliko naravno vodite svog najvernijeg prijatelja na putovanje. Sva pravila definisana su Pravilnikom o uslovima za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit, kao i o izgledu i sadržini obrasca uverenja (sertifikata) za te pošiljke (Službeni glasnik Republike Srbije” broj 11/11) [6], u članu 6. se navodi:

1) da su kućni ljubimci trajno obeleženi u skladu sa propisom kojim se uređuje obeležavanje životinja;

2) da kućne ljubimce prati uverenje (sertifikat) izdato od strane ovlašćenog organa i pasoš izdat od strane ovlašćenog veterinara, kojim se potvrđuje:

  • da je kućni ljubimac vakcinisan ili revakcinisan protiv besnila registrovanom inaktivisanom vakcinom koja sadrži najmanje jednu antigensku jedinicu po dozi (WHO standard) i koja je urađena u skladu sa uputstvom proizvođača vakcine, u slučaju da se radi o životinji starijoj od tri meseca,
  • da je kućni ljubimac bio podvrgnut testiranju seruma krvi na visinu titra specifičnih neutralizirajućih antitela protiv virusa besnila, i to sa graničnim titrom od najmanje 0,5 IU/ml u laboratoriji koja je ovlašćena od strane Evropske unije, najmanje 30 dana posle vakcinacije i tri meseca pre iznošenja, s tim što se testiranje seruma krvi ne mora ponavljati za životinje koje su posle prethodne titracije bile redovno revakcinisane u intervalima određenim u uputstvu proizvođača vakcine. Kućni ljubimci koji su mlađi od tri meseca ne mogu se iznositi dok ne dostignu starost koja je propisana za vakcinisanje, kao i ako posle vakcinisanja nisu bili podvrgnuti testiranju seruma krvi na visinu titra specifičnih neutralizirajućih antitela na virus besnila, osim ako nadležni organ zemalja navedenih u delu A i B Priloga 1 ne odredi drugačije.

           Detalji priloga dostpuni u Pravilniku.

NASTAVAK U DELU II – PRAVA PUTNIKA


Izvori:

[1]Više informacija: https://www.mts.rs/privatni/mobilna/roming/pripejdroming

[2]Triuglav osiguranje http://www.triglav.rs/osiguranja/pravna-lica/osiguranje-putnika-za-vreme-putovanja-i-boravka-u-inostranstvu/putno-zdravstveno-osiguranje pasus 11, datum pristupa 31.03.2017. u 15.52h

[3]Vaša Evropa – http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/non-eu-nationals/index_hr.htm datum pristupa 31.03.2017. u 16.10h

[4]Vaša Evropa http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/non-eu-nationals/index_hr.htm datum pristupa 31.03.2017.godine u 16.14h

[5]Ministarstvo unutrašnjih poslova http://arhiva.mup.gov.rs/cms_lat/dokumenta.nsf/putne-isprave.h  datum pristupa 31.03.2017. u 17.03h

[6]Pravilnik o uslovima za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit, kao i o izgledu i sadržini obrasca uverenja (sertifikata) za te pošiljke (Službeni glasnik Republike Srbije” broj 11/11)

http://www.vet.minpolj.gov.rs/legislativa/pravilnici/Nekomercijalno_kretanje_kucnih_ljubimaca.pdf


AUTOR TEKSTA: Msc Dušica Birovljević.


Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i  Krivičnog zakonika).

Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar kao i autora: Dušica Birovljević.


ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI – Sadržaj internet mesta služi u informativne i edukativne svrhe. Odgovarajući pravni instrumenti imaju prednost u odnosu na informacije sadržane na internet prezentaciji. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu infromacija sadržanih na internet prezentaciji.