Tršić Dea je rođena 01.10.1992 godine u Baru (Crna Gora). Osnovnu školu i Gimnaziju je završila u Baru a 2011. godine je upisala Pravni fakultet  na Univerzitetu Crne Gore. Tokom školovanja nagrađivana je više puta Dekanovom nagradom za najboljeg studenta u generaciji, nagradom Rektorata Univerziteta Crne Gore i nagradom Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore za najbolji studentski esej. Povodom nagrade za rad „Bilateralni odnosi između Crne Gore i Azerbejdžana (2006-2016)“ priređen joj je prijem kod konzula Azerbejdžana u Podgorici. U radu se bavila privrednim, radnim i građanskim pravom. Bila je izvršni direktor i zaposlena u  „VIS LEGIS“ D.O.O. Bar,  advokatski pripravnik a ovlašćeno je lice za zastupanje Nevladinog udruženja „Centar za zaštitu prava djece i prava mladih“. U radu se služi engleskim i francuskim jezikom a razumije i ruski jezik.

Magistrand je na Pravnom fakultetu  Univerziteta u Beogradu, građansko- pravnom modulu, podmodul- prava deteta.

Korisnica sam društvenih mreža Facebook i LinkedIn.


Tršić Dea was born on 01.10.1992 in Bar (Montenegro). Elementary and high school finished in Bar and in 2011 she enrolled in the Faculty of Law at the University of Montenegro. During his education was repeatedly awarded the Dean's Prize for the best student in a generation, the award of the University of Montenegro and the award of the Student Parliament of the University of Montenegro for the best student essay. On the occasion of the prize for work "Bilateral relations between Montenegro and Azerbaijan (2006-2016)" prepared her audience with the consul of Azerbaijan in Podgorica.

The paper dealt with the business, labor and civil law. She is the executive director and worked in the "VIS LEGIS" LTD Bar, a trainee lawyer and authorized to represent the Non-governmental organization "Center for the protection of children's rights and the rights of young people." Dea, speak English and French and understands the Russian language.

Student of master studies from the Law Faculty in Belgrade, the civil legal module podmodul- Rights of the Child.

I used social networks Facebook and Linkedin.

ČLANCI

Ljeto i vrijeme godišnjih odmora dovodi do toga da se poveća broj lica koja privremeno borave u CG, odnosno turista ...
[...]
Jedan od novijih instituta porodičnog prava Republike Srbije je nasilje u porodici. Iako ne postoji u literaturi opšte prihvaćena definicija ...
[...]
Članak se bavi problematikom legalizacije neformalnih objekata u Crnoj Gori, novim Zakonom čija se primjena očekuje i samim postupkom legalizacije ...
[...]
Članak se bavi pravnim tretmanom i položajem studenata koji su istovremeno i roditelji, koji uz najvažniju ulogu u životu- biti ...
[...]
Članak se bavi bezbjednošću djece na internetu, njihovoj zaštiti ali i nemoći da se spriječe različiti vidovi zloupotreba koje se ...
[...]