KRIVIČNO DELO NEDAVANJE IZDRŽAVANJA (ALIMENTACIJE)

Posted Posted in Pravni blog

Prema Krivičnom zakoniku[1], krivično delo nedavanje izdržavanja, spada u grupu krivičnih dela protiv braka i porodice. Prema članu 195, Krivičnog zakonika: Ko ne daje izdržavanje za lice koje je po zakonu dužan da izdržava, a ta dužnost je utvrđena izvršnom sudskom odlukom ili izvršnim poravnanjem pred sudom ili drugim nadležnim organom, u iznosu i na […]

ŠTA DVOJE TREBAJU ZNATI PRIJE STUPANJA U BRAK?

Posted Posted in Pravni blog

Kažu da je svaki početak težak, osim kad je u pitanju brak i bračni odnosi. Početak braka je uvijek ispunjen zaljubljenošću, pažnjom, planiranjem i opremanjem stana ili kuće, i tad mislimo da sa tom osobom možemo provesti čitav svoj život. Međutim, kod nekoga je potrebno kraće a kod nekoga duže vrijeme da shvati da brak […]

KUPOVINA ONLINE SA PRAVNOG ASPEKTA

Posted Posted in Pravni blog

Internet kupovina je novi trend kako u svetu,tako i kod nas. Kupovinom na Internetu štedi se i vreme i  novac, jer se pretraga proizvoda i nalaženje najpovoljnijih cena mogu obaviti iz udobnosti doma, 24 časa dnevno. Ovakav vid kupovine u Srbiji dostupan je već nekoliko godina, ali još uvek nije zastupljena kao u razvijenijim zemljama, […]

KAŽNJAVANJE MALOLETNIKA- OD VASPITNOG NALOGA DO KRIVIČNE SANKCIJE

Posted Posted in Pravni blog

Pravna i poslovna sposobnost, poslovi koje maloletnik može samostalno da sklapa(punovažni poslovi maloletnika), testamentarna sposobnost, oboriva pretpostavka…govorimo o pravnom položaju koji maloletnik ima u Građanskom pravu. Medjutim, šta ako se dogodi da maloletno lice bude kvalifikovano kao izvršilac krivičnog dela? Govorimo o situaciji koja će samog maloletnika iz domena Građanskog smestiti u domen Krivičnog prava, […]

PRANJE NOVCA

Posted Posted in Pravni blog

Termin “pranje novca” u pojmovnom smislu, nastao je u SAD. Pranje novca predstavlja poseban oblik privrednog kriminaliteta koji u poslednje vrijeme poprima ogromne razmjere i predstavlja veliku opasnost po privredni sistem svake države.  Pod pojmom pranja novca podrazumjevaju se one djelatnosti koje su usmjerene na legalizaciju novca koji je stečen kriminalnim djelatnostima. Prema shvatanju Grupe […]

KAKO ZASNOVATI RADNI ODNOS KAO PRIPRAVNIK U SUDOVIMA CRNE GORE?

Posted Posted in Pravni blog

 Zakon o pripravnicima u sudovima i državnom tužilastvu i pravosudnom ispitu  definiše sudskog pripravnika kao: ,,Lice koje prvi put zasniva radni odnos u svojstvu pripravnika u sudovima, odnosno Državnom tužilaštvu, pored uslova za zasnivanje radnog odnosa pripravnika u sudu i Državnom tužilaštvu propisanih Zakonom o sudovima i Zakonom o Državnom tužilaštvu, mora imati položen ispit […]

STICANJE PRAVA VLASNIŠTVA NA OSNOVU ZAKONA

Posted Posted in Pravni blog

Svojina ili vlasništvo, kao neprikosnoveno i zaštićeno pravo na slobodno i po svojoj volji držanje, raspolaganje i korištenje neke stvari, se može sticati na više načina. Onaj najzastupljeniji je svakako zaključenje pravnog posla ili nasljeđivanje, kojim sticalac dobija onaj obim prava koje je imalo lice od kojeg je to pravo preneseno. Međutim, u praksi se […]

VODIČ ZA STUDENTE – KAKO DO STUDENTSKOG DOMA

Posted Posted in Pravni blog

Početak septembra po pravilu označava povećanu aktivnost studenata u potrazi za odgovarajućim smeštajem. Za one koji se odlučuju za studentske domove, postoje određene nedoumice, koje ćemo pokušati da otklonimo u daljem tekstu. Otvarivanje prava studenata na smeštaj i ishranu u studentskim domovima, definisano je i propisano Pravilnikom o smeštaju i ishrani učenika i studenata (“Sl. […]

ZAKON O TRANSFUZIJSKOJ MEDICINI

Posted Posted in Pravni blog

Transfuzijska medicina obuhvata pripremu krvi i komponenata krvi i kliničku transfuziju. Klinička transfuzija obuhvata, između ostalog, delatnost čuvanja i izdavanja krvi i komponenata krvi za terapijsku primenu, perinatalna ispitivanja, praćenje efekata lečenja komponentama krvi i obavlja se u bolničkim bankama krvi. Ovim zakonom se uređuje delatnost transfuzijske medicine, nadzor nad sprovođenjem zakona i obavljanjem transfuzijske […]