KAŽNJAVANJE MALOLETNIKA- OD VASPITNOG NALOGA DO KRIVIČNE SANKCIJE

Posted on Posted in Pravni blog

Pravna i poslovna sposobnost, poslovi koje maloletnik može samostalno da sklapa(punovažni poslovi maloletnika), testamentarna sposobnost, oboriva pretpostavka…govorimo o pravnom položaju koji maloletnik ima u Građanskom pravu. Medjutim, šta ako se dogodi da maloletno lice bude kvalifikovano kao izvršilac krivičnog dela? Govorimo o situaciji koja će samog maloletnika iz domena Građanskog smestiti u domen Krivičnog prava, […]

PRANJE NOVCA

Posted on Posted in Pravni blog

Termin “pranje novca” u pojmovnom smislu, nastao je u SAD. Pranje novca predstavlja poseban oblik privrednog kriminaliteta koji u poslednje vrijeme poprima ogromne razmjere i predstavlja veliku opasnost po privredni sistem svake države.  Pod pojmom pranja novca podrazumjevaju se one djelatnosti koje su usmjerene na legalizaciju novca koji je stečen kriminalnim djelatnostima. Prema shvatanju Grupe […]

KAKO ZASNOVATI RADNI ODNOS KAO PRIPRAVNIK U SUDOVIMA CRNE GORE?

Posted on Posted in Pravni blog

 Zakon o pripravnicima u sudovima i državnom tužilastvu i pravosudnom ispitu  definiše sudskog pripravnika kao: ,,Lice koje prvi put zasniva radni odnos u svojstvu pripravnika u sudovima, odnosno Državnom tužilaštvu, pored uslova za zasnivanje radnog odnosa pripravnika u sudu i Državnom tužilaštvu propisanih Zakonom o sudovima i Zakonom o Državnom tužilaštvu, mora imati položen ispit […]

STICANJE PRAVA VLASNIŠTVA NA OSNOVU ZAKONA

Posted on Posted in Pravni blog

Svojina ili vlasništvo, kao neprikosnoveno i zaštićeno pravo na slobodno i po svojoj volji držanje, raspolaganje i korištenje neke stvari, se može sticati na više načina. Onaj najzastupljeniji je svakako zaključenje pravnog posla ili nasljeđivanje, kojim sticalac dobija onaj obim prava koje je imalo lice od kojeg je to pravo preneseno. Međutim, u praksi se […]

VODIČ ZA STUDENTE – KAKO DO STUDENTSKOG DOMA

Posted on Posted in Pravni blog

Početak septembra po pravilu označava povećanu aktivnost studenata u potrazi za odgovarajućim smeštajem. Za one koji se odlučuju za studentske domove, postoje određene nedoumice, koje ćemo pokušati da otklonimo u daljem tekstu. Otvarivanje prava studenata na smeštaj i ishranu u studentskim domovima, definisano je i propisano Pravilnikom o smeštaju i ishrani učenika i studenata (“Sl. […]

ZAKON O TRANSFUZIJSKOJ MEDICINI

Posted on Posted in Pravni blog

Transfuzijska medicina obuhvata pripremu krvi i komponenata krvi i kliničku transfuziju. Klinička transfuzija obuhvata, između ostalog, delatnost čuvanja i izdavanja krvi i komponenata krvi za terapijsku primenu, perinatalna ispitivanja, praćenje efekata lečenja komponentama krvi i obavlja se u bolničkim bankama krvi. Ovim zakonom se uređuje delatnost transfuzijske medicine, nadzor nad sprovođenjem zakona i obavljanjem transfuzijske […]

ŠTA NAM DONOSI NOVA UREDBA EVROPSKE UNIJE – General Data Protection Regulation (GDPR)?

Posted on Posted in Pravni blog

Nova Uredba Evropske Unije o opštoj zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Uredba) bi trebalo da stupi na snagu 25. maja 2018. godine, a do kada je potrebno izvršiti usklađivanje propisa o zaštiti podataka shodno njenim odredbama. Cilj ovog propisa jeste između ostalog i unifikacija funkcionisanja sistema zaštite ličnih podataka kao i svojevrsna kontrola […]

USLOVI ZA ODLAZAK U PENZIJU

Posted on Posted in Pravni blog

Postoji pet slučajeva za ostvarivanje prava, kojim se stiče penzija:  Prvi slučaj starosti – sticanje prava na starosnu penziju.  Drugi slučaj invalidnosti – sticanje prava na invalidsku penziju.  Treći slučaj usled smrti člana porodice – sticanje prava na porodičnu penziju, i sticanje prava na naknadu pogrebnih troškova.  Četvrti slučaj, usled telesnog […]