ASIGNACIJA

Posted Posted in Pravni blog

Asignacija se često definiše kao namirenje bez upotrebe novca i vrlo je popularna u današnjem poslovnom svijetu, pogotovo ukoliko uzmemo u obzir da postoji sve slabija likvidnost privrednih društava i da je asignacija svakako vrlo efikasan način da se ispuni obaveza, a pri tome smanji i rizik od nelikvidnosti. Zakon o obligacionim odnosima u čl.1020.(Sl. […]

USLOVI I POSTUPAK ZA USVOJENJE U BOSNI I HERCEGOVINI

Posted Posted in Pravni blog

Usvojenje je ustanova socijalne zaštite i porodičnog prava. Sa stanovišta socijalne zaštite, usvojenje ostvaruje značajnu funkciju zbrinjavanja djece bez roditeljskog staranja. Sa stanovišta porodičnog prava ono je jedan od načina zasnivanja, održavanja i produženja porodice. [1] USLOVI I POSTUPAK ZA USVOJENJE U REPUBLICI SRPSKOJ Za punovažnost usvojenja potrebno je da su usvojilac i usvojenikovi roditelji, […]

ODGOVORNOST ZBOG PRAVNIH NEDOSTATAKA STVARI

Posted Posted in Pravni blog

Pojam pravnog nedosatka stvari Kod teretnih ugovora, obe ugovorne strane vide zadovoljenje nekog svog interesa. S tim u vezi, prenosilac, u njima, ima dvostruku obavezu: obavezu prenosa državine i obavezu prenosa prava. Što znači da sama predaja stvari, koja je predmet konkretnog ugovornog odnosa, nije dovoljna. Sam faktički prenos stvari, mora da prati i adekvatan […]

UVREDA

Posted Posted in Pravni blog

Pojam koji se na prvi pogled čini kao da svi znaju šta ona predstavlja, iako većina ne bi znala kako da je definiše. Ni naše zakonodavstvo nema definiciju šta je uvreda. Ali je zato inkriminisana Krivičnim zakonikom, članom 170. Zakonom je jedino propisano da krivično delo uvrede čini onaj ko uvredi drugog. Uvreda se određuje […]

ZAKON O NARODNOJ BANCI SRBIJE

Posted Posted in Pravni blog

Izmene i dopune pomenutog Zakona nastupile su 2015. godine, i to članom 86b[1] Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci Srbije koji se razmatrao pred Narodnom skupštinom Republike Srbije. Izmene i dopune[2] koje su bile razmatrane pred Skupštinom po osnovu člana 86b ticale su se: “Narodna banka Srbije, guverner, viceguverneri, direktor Uprave za […]

PRAVNE MOGUĆNOSTI ZAŠTITE DIZAJNA

Posted Posted in Pravni blog

Dizajn je spoljašnji, estetski izgled nekog proizvoda predstavljen u dvodimenzionalnom (uzorak) ili trodimenzionalnom (model) obliku. Ono po čemu je pravo na dizajn kao pravo intelektualne svojine specifično u srpskom pravu jeste paralelna pokrivenost njegove zaštite – kao autorskog dela i industrijske tvorevine. Kod dizajna je izuzetno bitan taj spoljni izgled proizvoda, jer je u nekim […]

DNK ANALIZA

Posted Posted in Pravni blog

Otkriće koje je imalo ogromnog uticaja na veliki broj naučnih disciplina je otkriće DNK lanca 1985. godine i vrlo brzo nakon njenog otkrića kriminalistika je to otkriće usvojila i preobrazila ga u tehniku genetičke identifikacije izvršilaca posredstvom bioloških tragova. Ovim otkrićem u praksi ponovo je pokrenut veliki broj okončanih krivičnih postupaka kod kojih su delikti […]

ZAKON O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA

Posted Posted in Pravni blog

Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada („Sl. glasnik RS“, br.104/2016) je regulisano: 1)upravljanje zgradom, 2)korišćenje i održavanje zgrade, zajedničkih i posebnih delova zgrade, 3)postupak iseljenja i preseljenja, 4)stambena podrška, 5)registri i evidencije,6)održivi razvoj stanovanja, 7)nadzor nad primenom odredaba ovog zakona i dr.pitanja koja su važna za stambenu politiku. Zakonom je strogo definisan pojam zgrade kao […]

VODIC ZA STUDENTE – UPIS NA FAKULTET I DEFINISANJE OSNOVNIH POJMOVA

Posted Posted in Pravni blog

Po završetku srednje škole ( gimnazije, srednje stručne šklole .. ) učenici, svojom slobodnom voljom, odlučuju da li žele da nastave školovanje, kroz formalni vid obrazovanja[1], što podrazumeva upis na željenu visokoškolsku ustanovu ( fakultet ). Ovde sam naglasila da učenici svojom slobodnom voljom donose odluku o upisu, iz razloga jer ni jedan pravni propis […]