PRAVO I MEDIJI INOVACIONI KLUB

Pravo / Ljudski resursi / Ekonomija

Pravni blog

ASIGNACIJA

Asignacija se često definiše kao namirenje bez upotrebe novca i vrlo je popularna u današnjem poslovnom svijetu, pogotovo ukoliko uzmemo u obzir da postoji sve slabija likvidnost privrednih društava i da je asignacija svakako vrlo efikasan način da se ispuni obaveza, a pri tome smanji i rizik od nelikvidnosti. Zakon o obligacionim odnosima u čl.1020.(Sl. […]

USLOVI I POSTUPAK ZA USVOJENJE U BOSNI I HERCEGOVINI

Usvojenje je ustanova socijalne zaštite i porodičnog prava. Sa stanovišta socijalne zaštite, usvojenje ostvaruje značajnu funkciju zbrinjavanja djece bez roditeljskog staranja. Sa stanovišta porodičnog prava ono je jedan od načina zasnivanja, održavanja i produženja porodice. [1] USLOVI I POSTUPAK ZA USVOJENJE U REPUBLICI SRPSKOJ Za punovažnost usvojenja potrebno je da su usvojilac i usvojenikovi roditelji, […]

RAD VAN RADNOG ODNOSA I DEO – PRIVREMENI I POVREMENI POSLOVI

Prema Zakonu o radu[1], poslodavac može za obavljanje poslova koji su po svojoj prirodi takvi da ne traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini da zaključi Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova sa: nezaposlenim licima; zaposlenom koji radi nepuno radno vreme – do punog radnog vremena; korisnikom starosne penzije; licem koje je […]

Pogledajte sve

EKONOMIJA I LJUDSKI RESURSI BLOG

ETIČKA PITANJA U MENADžMENTU LJUDSKIH RESURSA

Jednostavno objašnjenje pojma koje se najčešće upotrebljava u stručnoj literaturi, ali i kao prva asocijacija, podrazumeva da je etika nauka o moralu. U menadžmentu ljudskih resursa, etika zauzima važno mesto. Međutim, nije oduvek bilo tako. Dok su teoretičari godinama naglašavali značaj etičke dimenzije u personalnom menadžmentu, menadžeri su pokušavali da izbegnu ovaj aspekt poslovanja. Kao […]

LJUDSKI RESURSI I DIGITALNO POSLOVANJE

Ljudski resursi za jednu radnu organizaciju su, najpre, svi njeni zaposleni, ali se u njih mogu ubrojati i svi oni koje organizacija može ili želi da privuče da postanu njeni zaposleni. U najkraćem, uspešno upravljati ljudskim resursima znači osigurati da u svakom trenutku odgovarajući broj zaposlenih, sa odgovarajućom strukturom kvalifikacija i sposobnosti bude raspoređen na […]

FENOMEN SAMOBRANDIRANJA

Donald Trump: „ Ako se vi sami ne pobrinete za svoj brand, neko drugi će to učiniti za vas, a taj drugi će najvjerojatnije biti vaša konkurencija“. Tom Peters, 1997. u svome eseju „Brand zvan TI“ napisao: „Bez obzira na godine, bez obzira na poziciju, bez obzira na posao koji radimo, svi mi trebamo shvatiti […]

Pogledajte sve

NAJNOVIJE VESTI

JobFair 17 – LevelUp

Sajam poslova za studente i diplomce tehničko-tehnoloških fakulteta „JobFair – Kreiraj svoju budućnost!” prvi put je realizovan 31. oktobra i 1. novembra 2005. godine u Svečanoj sali Građevinskog fakulteta. Ideja o organizaciji Sajma, podržana od strane sedam fakuleta tehničke grupacije Univerziteta u Beogradu, odlično je prihvaćena; više od 2000 studenata je posetilo Sajam. Učešće na […]

PRIJAVA U TOKU —- NOVA NAUČNA EDUKATIVNA MISAO BR. 3/2017 i 4/2017

Nakon duže pauze i na inicijativu naših članova, otvorili smo poziv za Zbornike broj 3/2017 i 4/2017 U želji da pomognemo sve većem broju mladih ljudi, koji su suočeni sa surovom realnošću da ne mogu u naučnom časopisu ili nekoj od izdavačkih kuća, da publikuju svoje naučne i stručne radove bez, uglavnom, veće količine novca, […]

[PRENOSIMO] ’’Otključaj uspeh, studiraj u Australiji”

Agencija za obrazovanje Bridge Blue Serbia organizuje treći sajam australijskog obrazovanja u Beogradu u nedelju 1. oktobra, pod nazivom ’’Otključaj uspeh, studiraj u Australiji”. Na sajmu ćete imati priliku da dobijete sve informacije o proceduri i uslovima upisa, o dobijanju studentskih viza, studentskom životu, radu toku studiranja i o australijskoj kulturi i načinu života. Licencirana […]

Pogledajte sve

PRIJATELJI I & PARTNERI